Poniedziałek, 22 lipca 2024
pochmurno
25°C
Powróć do: Informacje

Projekty Unijne

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w zakładce głównej strony www poświęconej współfinansowaniu z PO IiŚ.

Link do strony: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


 

 

Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

 

Beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzewie Wielkopolskim Spółka z o.o.

 

Cele:

Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. poprzez zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. Cele projektu zakładają rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

 

Działania:

- zakup 8 nowych autobusów elektrycznych (zero emisyjne) o zużyciu energii elektrycznej 1,0 kWh/km. Autobusy zastąpią część taboru pojazdów autobusowych napędzanych olejem napędowym na liniach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim;

- budowa stacji ładowania pojazdów: na zajezdni MZK w Gorzowie Wielkopolskim oraz na pętlach autobusowych przy ul. Dekerta, ul. Śląskiej, ul. Marcinkowskiego.

 

Efekty:

Efektem realizacji projektu będzie rozwój społeczno-gospodarczej miasta i regionu, a co za tym idzie zwiększenie jego atrakcyjności. Oznacza to:

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez popularyzację zeroemisyjnych środków transportu przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego,

- zahamowanie postępujących procesów degradacyjnych systemu komunikacji zbiorowej,

- poprawę ogólnej sprawności i niezawodności systemów komunikacji publicznej,

- poprawę ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego,

- podniesienie komfortu podróżowania poprzez zakup nowego taboru,

- zwiększenie liczby pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport publiczny,

- zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu: 32,0 mln zł

Wydatki kwalifikowalne: 24,1 mln zł

Dofinansowanie: 20,5 mln zł

 

Okres realizacji: 12-10-2018 - 31-12-2022

 


System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor autobusowy 2020

 

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach.

Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Cele:

Podstawowym celem projektu jest modernizacja floty transportu publicznego Miasta Gorzowa Wlkp. pod kątem ograniczenia emisji spalin w drodze zakupu pojazdów o napędzie hybrydowym spełniających normę emisji spalin EURO 6d, dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Efekty:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) - 20,97 tony równoważnika CO2/rok.

 

Działania:

Zakup 2 klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych z napędem hybrydowym wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz spełniających wymagania normy EURO6d.

 

Wartość projektu: 2 806 752,99

Wkład Funduszy Europejskich: 1 500 000,00

 

Okres realizacji: 01-03-2021 - 31-03-2022

 


System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

 

Cele:

Celem projektu jest wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy. Cele projektu zakładają rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

 

Działania:

- zakup 14 nowych wagonów tramwajowych,

- modernizacja hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.

 

Efekty:

Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

 

Wartość projektu: 123 672 235,95

Wkład Funduszy Europejskich: 74 623 700,01

 

Okres realizacji: 26-02-2016  - 31-12-2019

 

PDF: Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Gorzowa Wlkp.

 

 


 

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor autobusowy

 

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach

Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Cele:

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom MOF Gorzowa Wlkp. nowoczesnego, funkcjonalnego oraz dostępnego taboru komunikacji publicznej

 

Działania:

Zakup 10 klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych (w tym 6 autobusów z napędem hybrydowym), wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz spełniających wymagania normy EURO6.

 

Efekty:

Zakup autobusów pozwoli m.in. na: ograniczenie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych ruchem drogowym (Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) - 116,44 tony równoważnika CO2/rok), zredukowanie ilości osób korzystających z transportu indywidualnego na rzecz komunikacji miejskiej, polepszenie funkcjonowania systemu transportu publicznego w drodze zredukowania zatłoczenia, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (1K).

 

Wartość projektu: 15 059 787,90

Wkład Funduszy Europejskich: 8 782 813,53

 

Okres realizacji: 09-05-2016  - 15-02-2018

 

 


DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!